Buena Familia – 2015 August 25

Mayaman ang pamilya Buena, tinitingala sa society. Si Arthur Buena ay isang magaling na investment adviser. Ang asawa niyang si Bettina ay involved sa maraming social activities. Ang apat nilang anak na sina Celine, Darling, Edwin at Faye ay nag-aaral lahat sa exclusive schools. Ang tingin ng lahat ay perfect ang Buena family.

— ALTERNATIVE VIDEO —

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

— ALTERNATIVE VIDEO —

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4